Hovedside

AKTUELT

10. februar 2021
– Oslo kommune viderefører sjenkestoppen med gjeldende regler inntil videre.

  • Det er full skjenkestopp i Oslo.
  • Det er påbudt med munnbind, både for den som henter take-away og for den som leverer ut, dersom ikke andre smitteverntiltak er iverksatt (for eksempel visir og pleksiglass).
  • Alle serveringssteder må oppdatere sine risikovurderinger av smittevern og etablere rutiner for å ivareta kravene som nå innføres.
  • Arrangementer er forbudt, både inne og ute.

Per på hjørnet er en liten musikkbar på et hjørne i tigerstaden Oslo, der stemningen er høy, og sjelen ligger dypt i vegger og interiør.

Du finner oss sentralt midt i Oslo, vis a vis Tinghuset