Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Per på hjørnet samler inn og bruker personopplysninger. Per på hjørnet, ved daglig leder, er overordnet ansvarlig for Per på hjørents behandling av personopplysninger.

Covid-19-epidemien
Vi er pålagt av Oslo kommune at alle besøkende må registrere sin kontaktinformasjon digitalt eller manuelt ved besøk. Vi oppbevarer denne informasjonen i ti dager.

Hva registreres når du er innom vår nettside?

Informasjonskapsler
Per på hjørnet (PPH) bruker ikke cookies.

PPH benytter Worldpress som webløsning.

Søkemotor
Per på hjørnet har en søkefunksjon på vår nettside. Vi lagrer ikke informasjon om hvilke søkeord som benyttes.

Behandling av personopplysninger
Webredaktøren har det daglige ansvaret for Per på hjørnets behandling av personopplysninger på pph.oslo.no, med mindre annet er oppgitt i denne erklæringen. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hva registreres når du tar kontakt med oss?

Telefon
Vi lagrer ikke ved kontakt til oss med telefon.

E-post
Alle henvendelser som sendes til @pph.oslo.no vil bli slettet umiddelbart etter at henvendelsen er besvart. Det gjøres ingen systematisk lagring eller registrering av henvendelser som kommer inn til oss. Unntaket er bedrifts henvendelser.

Per på hjørnet benytter e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Sosiale medier
PPH har profiler på flere sosiale medier. Det er brukervilkårene hos de ulike sosiale mediene som avgjør hvordan de behandler data eller digitale spor du eventuelt legger igjen. PPH har ingen påvirkning på brukervilkårene. Henvendelser om brukervilkår på sosiale medier må rettes til selskapene som leverer plattformen.

Du kan klage på hvordan PPH behandler dine opplysninger til Datatilsynet. Deres e-post er: postkasse@datatilsynet.no

Kontaktinformasjon
E-post: tasko@pph.oslo.no

Per på hjørnet
C. J. Hambros plass 5
0164 OSLO
Telefon 22 33 00 12